WAKACYJNA WYPRZEDAŻ DO -40%

Zamów dziś kurierem DHL z dostawą na jutro

Waluta

Czym jest i jak działa TAX FREE?

TAX FREE to system zwrotu podatku VAT osobom, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE.
Dotyczy tylko zamówień online (również zamówień z darmowym odbiorem w sklepie stacjonarnym) na kwotę minimum 200 zł brutto.


Co zrobić, aby otrzymać zwrot podatku?

1. Złóż zamówienie w naszym sklepie.

2. Po zakupie skontaktuj się z nami mailowo kontaktua@militaria.pl (możesz pisać po ukraińsku) i podaj w treści maila:

- nr zamówienia, którego ma dotyczyć TAX FREE,

- Twoje dane paszportowe, jeśli będziesz przekraczać granicę z zakupionym towarem:

 • imię i nazwisko pisane alfabetem łacińskim,
 • datę urodzenia,
 • nr i serię paszportu oraz kraj wydania;

- informację jak chcesz otrzymać zwrot podatku:

 • gotówkowo – odbierzesz pieniądze w jednym z naszych salonów,
 • bezgotówkowo – podaj nr konta, na który przelejemy Ci zwrot pieniędzy.

Jak TAX FREE funkcjonuje w praktyce?

1. Dokonujesz zakupu towaru w naszym sklepie internetowym

2. Wysyłasz do nas wiadomość z danymi.

3. Otrzymujesz od nas dokument TAX FREE w formie elektronicznej w ciągu 1-2 dni.

4. Twoje zgłoszenie TAX FREE trafia do bazy elektronicznej na granicę.

5. Przed przekroczeniem granicy:

 • towar nie może być rozpakowany – musi być w oryginalnym opakowaniu;
 • przygotuj dokument TAX FREE w formie elektronicznej (na urządzeniu mobilnym) lub jego wydruk;
 • jeśli nie posiadasz wszystkich towarów ujętych w dokumencie TAX FREE - zgłoś to na granicy!

6. Podczas wywożenia towaru z kraju jesteś zobowiązany:

 • okazać funkcjonariuszowi polskiej Służby Celno-Skarbowej dokumenty TAX FREE (na urządzeniu lub wydrukowane dla uzyskania potwierdzenia wywozu);
 • na żądanie okazać wywożony towar.

7. Z systemu TAX FREE zostanie wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wywozu, na żądanie otrzymasz pieczęć POLSKA-CŁO na Twoim wydrukowanym egzemplarzu dokumentu.

WAŻNE: Wywóz zakupionego towaru musi być dokonany nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym odbyła się sprzedaż. Przykład: towar kupiony 20 lipca może zostać wywieziony najpóźniej 31 października.

Jak i kiedy otrzymasz zwrot?

1. Zwrot bezgotówkowy: Zwrot podatku otrzymasz na konto po potwierdzeniu w systemie TAX FREE, że towar opuścił terytorium RP

2. Zwrot gotówkowy: Otrzymasz osobiście w sklepie stacjonarnym po potwierdzeniu wywozu towaru w systemie TAX FREE od Straży granicznej.

Zwrot możliwy jest w przypadku realizacji formularza TAX FREE nie później niż do 10 miesięcy, które następują po tym, w którym dokonano dostawy towaru.

Przydatna może się okazać ulotka ze strony rządowej TAX_FREE_ulotka_internet.pdf (granica.gov.pl) dostępna w kilku językach (w tym ukraiński i rosyjski).

Czy TAX FREE obejmuje wszystkie towary?

WAŻNE! Jeżeli dokonujesz zakupu towarów w jakiś sposób reglamentowanych na terytorium Ukrainy, takich jak termowizory, celowniki optyczne lub noże wojskowe polecamy nie korzystać z procedury TAX FREE.

Link do towarów podwójnego przeznaczenia w języku ukraińskim:

1. https://poland.mfa.gov.ua/news/26464-uvaga-rozjasnennya-ta-rekomendaciji-shhodo-vezennya-tovariv-vojennogopodvijnogo-priznachennya-v-ukrajinu

2. https://www.kmu.gov.ua/npas/95215884

3. http://www.ntc.kiev.ua/download/ediniy_spisok/spisok_verstka_19_11_2015.pdf

W jaki sposób uzyskam na granicy potwierdzenie wywozu towarów, gdy będę miał dokument TAX FREE tylko w formie elektronicznej?

Jeżeli towary zakupione w Polsce wywieziesz z terytorium Unii Europejskiej przez polskie przejście graniczne, to sprzedawca elektronicznie – w systemie TAX FREE – otrzyma informację o potwierdzeniu przez polskie służby celne wywozu tych towarów.

Potwierdzenie wywozu na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE będzie dokonywane przez urząd celno-skarbowy na żądanie podróżnego pieczęcią „Polska-Cło". Potwierdzenie na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE, bez elektronicznego potwierdzenia w systemie TAX FREE nie będzie uprawniało podróżnego do otrzymania zwrotu podatku.

Czy w przypadku, gdy mam otrzymać zwrot VAT w formie bezgotówkowej np. zwrot podatku na rachunek bankowy lub na kartę płatniczą, muszę osobiście dostarczyć dokument TAX FREE z potwierdzeniem wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej?

Jeżeli zakupiony towar wywieziesz z terytorium Unii Europejskiej przez polskie przejście graniczne, to my otrzymamy elektroniczne potwierdzenie, że towary zostały wywiezione, i na tej podstawie zwrócimy Ci podatek w formie, jaką wybrałeś w momencie zakupu towarów i wystawiania dokumentu TAX FREE, czyli na twój numer rachunku bankowego, który podałeś sprzedawcy lub na twoją kartę płatniczą, której numer podałeś sprzedawcy. W takim przypadku nie musisz osobiście dostarczać dokumentu TAX FREE z potwierdzeniem wywozu towarów. Wszystko odbywa się elektronicznie, a wybór bezgotówkowej formy zwrotu VAT dodatkowo skraca czas, w którym otrzymasz zwrot podatku.Що таке TAX FREE і як це працює?

TAX FREE - система відшкодування ПДВ для осіб, які не мають постійного місця проживання в Європейському Союзі.

Поширюється тільки на онлайн-замовлення (також замовлення з безкоштовним самовивозом в стаціонарному магазині) на суму не менше 200 злотих брутто.


Що потрібно зробити, щоб отримати відшкодування податку?

1. Оформіть замовлення в нашому магазині.

2. Після покупки зв'яжіться з нами по електронній пошті kontaktua@militaria.pl (можна писати українською мовою) і вкажіть в тексті листа:

- номер замовлення, якого має стосуватися TAX FREE;,

- Ваші паспортні дані, якщо Ви будете перетинати кордон з придбаним товаром:

 • ім'я та прізвище латинськими літерами,
 • дату народження,
 • номер і серію паспорта та країну його видачі;

- інформацію про те, яким чином Ви бажаєте отримати своє податкове відшкодування:

 • готівкою - забрати гроші особисто в одному з наших магазинів,
 • безготівково - надайте нам номер Вашого рахунку, на який ми перерахуємо кошти.

Як функціонує TAX FREE на практиці?

1. Ви купляєте товар в нашому інтернет-магазині

2. Ви надсилаєте нам повідомлення зі своїми даними.

3. Ви отримуєте від нас документ TAX FREE в електронному вигляді протягом 1-2 днів.

4. Ваша декларація TAX FREE потрапляє в електронну базу даних на кордоні.

5. Перед перетином кордону:

 • товар не повинен бути розпакований - він повинен бути в оригінальній упаковці;
 • підготуйте документ TAX FREE в електронному вигляді (на мобільному пристрої) або його роздруківку;
 • якщо у Вас нема всіх товарів, внесених в документ TAX FREE - повідомте про це на кордоні!

6. Під час вивезення товару з країни Ви зобов'язані:

 • надати співробітнику Митно-фіскальної служби Польщі документи TAX FREE (на мобільному пристрої або їх роздруківку для підтвердження вивезення);
 • на вимогу, показати товар, що вивозиться.

7. Електронне підтвердження щодо вивозу буде згенероване в системі TAX FREE; на вимогу Ви отримаєте штамп POLAND-COLLECT на роздрукованому примірнику документа.

ВАЖЛИВО: Вивіз придбаних товарів повинен бути здійснений не пізніше останнього дня третього місяця, що настає за місяцем, в якому відбувся продаж. Наприклад: товари, придбані 20 липня, можуть бути вивезені не пізніше 31 жовтня.

Як і коли Ви отримаєте відшкодування?

1. Відшкодування безготівкове: Ви отримаєте повернення податку на рахунок після того, як система TAX FREE підтвердить, що товар покинув територію Республіки Польща.

2. Відшкодування готівкою: Ви отримаєте особисто в стаціонарному магазині після підтвердження вивезення товару в системі TAX FREE від Прикордонної служби.

Повернення коштів можливе за умови заповнення форми TAX FREE не пізніше 10 місяців з дати доставки товару.

Вам може бути корисною брошура з урядового веб-сайту TAX_FREE_ulotka_internet.pdf (granica.gov.pl) яка доступна кількома мовами (в тому числі українською та російською).

Чи поширюється TAX FREE на всі товари?

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Якщо Ви купляєте товари, які так чи інакше є регламентовані на території України, наприклад, тепловізори, оптичні приціли або військові ножі, ми рекомендуємо Вам не використовувати процедуру TAX FREE.

Посилання на товари подвійного використання українською мовою:

1. https://poland.mfa.gov.ua/news/26464-uvaga-rozjasnennya-ta-rekomendaciji-shhodo-vezennya-tovariv-vojennogopodvijnogo-priznachennya-v-ukrajinu

2. https://www.kmu.gov.ua/npas/95215884

3. http://www.ntc.kiev.ua/download/ediniy_spisok/spisok_verstka_19_11_2015.pdf

Як отримати підтвердження вивезення товарів на кордоні, якщо в наявності є лише документ TAX FREE в електронному вигляді?

При вивезенні товарів, придбаних у Польщі, з території Європейського Союзу через польський пункт перетину кордону, продавець в електронному вигляді - в системі TAX FREE - отримає інформацію про підтвердження вивезення цих товарів польськими митними службами. Підтвердження вивезення на роздруківці електронного документа TAX FREE буде зроблено митницею на прохання подорожуючого з проставленням штампу "Polska-Cło". Підтвердження на роздруківці електронного документа TAX FREE, без електронного підтвердження в системі TAX FREE, не дає права на отримання повернення податку.

Якщо я хочу отримати відшкодування ПДВ у безготівковій формі, наприклад, на банківський рахунок або на платіжну картку, чи повинен я надати документ TAX FREE з підтвердженням того, що товар був вивезений з території Європейського Союзу?

Якщо Ви вивозите придбаний товар з території Європейського Союзу через польський пункт перетину кордону, ми отримаємо електронне підтвердження про те, що товар був вивезений, і на цій підставі відшкодуємо Вам податок в тій формі, яку Ви вибрали в момент покупки товару і оформлення документа TAX FREE, тобто на Ваш банківський рахунок, який Ви надали продавцю, або на Вашу платіжну картку, номер якої Ви надали продавцю. У цьому випадку Вам не потрібно особисто доставляти документ TAX FREE з підтвердженням вивезення товару. Все відбувається в електронному вигляді, а вибір безготівкової форми відшкодування ПДВ додатково скорочує час, необхідний для отримання відшкодування.Може стати в нагоді листівка з державного сайту TAX_FREE_leaflet_internet.pdf (granica.gov.pl) доступна кількома мовами (включаючи українську та російську).